صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 15 مرداد 1399        آخرين بروزرساني:1398/09/17
نویسنده:مدیر سایت
تاریخ انتشار: شنبه 10 فروردین 1398

 

برای خرید انشعاب آب/فاضلاب ، محل مورد نظر باید برخی شرایط را به شرح ذیل دارا باشد:

1- وجود امکانات فنی

2- محصور بودن ملک 

3- عدم وجود موانع برای انجام کار 

4- رعایت سایر مقررات مطابق آیین نامه عملیاتی 

5- مدت زمان واگذاری انشعاب 3 روز کاری 

مدارک لازم برای خرید انشعاب آب/فاضلاب عبارتند از :

1- روگرفت شناسنامه و کارت ملی

2- تکمیل فرم تقاضانامه 

3- تکمیل فرم تعهد نامه 

4- روگرفت پروانه ساخت یا مجوز ساخت 

5- روگرفت قولنامه یا جواز ساختمان 

6- فیش واریزی حق انشعاب و سایر هزینه های مربوط

7- 1 عدد پوشه روغنی

مراحل انجام کار:

1- با مراجعه درخواست کننده به امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان مربوطه عمل پذیرش متقاضی در واحد رایانه امور مشترکین امور مربوطه انجام میگیرد.

2- امکان سنجی برای واگذاری انشعاب توسط کارشناسان امور مشترکین انجام میگیرد.

3- فرم تقاضای انشعاب توسط متقاضی تکمیل گردیده و پرونده متقاضی تشکیل میگردد.

4- توسط ارزیاب امور مشترکین درخواست متقاضی در نوبت قرارگرفته و فرمهای استعلام صادر میشود.

5- در زمان مقرر از محل مورد درخواست توسط ارزیاب بازدید صورت میگیرد.

6- پاسخ استعلامات صادره به واحد رایانه ارجاع میگردد

7- هزینه های متعلقه با توجه به نوع کاربری توسط سیستم محاسبه میگردد.

8- پس از پرداخت هزینه ها به بانک فیشها جهت ثبت به واحد رایانه عودت میگردد.

9- پس از ثبت وصولیها توسط واحد رایانه فرمهای خرید لوازم صادر میگردد.

10- دستور نصب توسط امور مشترکین صادر میگردد.

11- پروانه بهره برداری صادر گردیده و قرارداد تنطیم میگردد.

12- پس از تفکیک پرونده نسخه ای از مدارک تحویل مشترک میگردد.

برای دریافت فرم تقاضای انشعاب  اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت آیین نامه عملیاتی اینجا کلیک نمایید.

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد./حریم خصوصی