صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 15 مرداد 1399        آخرين بروزرساني:1398/09/17
نویسنده:مدیر سیستم
تاریخ انتشار: یکشنبه 16 اردبیهشت 1397

  مشاور فنی ایمنی

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 191Kb)

 اخذ صلاحیت

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 112Kb) 

 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 115Kb) 

 ایمنی امور پیمانکاری

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 205Kb) 

 دستور العمل ایمنی پیمانکاری

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 87Kb) 

 حفاظت مواد خطر ناک و قابل ااشتعال

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 323Kb) 

 ایمنی ارتینگ

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 1.624Kb) 

 آموزش ایمنی

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 216Kb) 

 نظام نامه ایمنی

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 332Kb) 

 حفاظت تاسیسات الکتریکی

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 498Kb) 

 مبارزه با آ تش سوزی

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 208Kb) 

 حمل و ذخیره سازی گاز

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 316Kb) 

 حفاظت حفر چاه دستی

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 197Kb) 

  کارهای سخت و زیان آور

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 157Kb) 

 بازنشستگی مشاغل سخت

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 185Kb) 

 کارهای سخت و زیان آور

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 133Kb) 

 آئین نامه کارهای زیان آور

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 198Kb) 

 مسئول ایمنی کارگاه ها

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 127Kb) 

 حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه ها

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 188Kb) 

 ایمنی  آزمایشگاه ها

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 188Kb) 

 حمل بار دستی

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 314Kb) 

 معاینات سلامت شغلی

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 241Kb) 

 ایمنی کار روی خطوط برقدار

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 228Kb) 

 وسایل حفاظت فردی

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 226Kb) 

 بهداشت عمومی کارگاه ها

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 198Kb) 

 ایمنی چاه ها و ایستگاه پمپاژها

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 6.411Kb) 

 ایمنی مخازن آب

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 442Kb) 

 علائم ایمنی در کارگاه ها

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 1.131Kb) 

 ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 273Kb) 

 ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 2.294Kb) 

 اجرای ایمنی در پروژه های آب و فاضلاب

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 1.757Kb) 

 ایمنی جوشکاری

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 452Kb) 

 حفاظت کارگاه های ساختمانی

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 362Kb) 

 حفاظت ساختمان ها

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 260Kb) 

 مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 3.217Kb) 

 حمل و نقل در کارگاه ها

(فرمت فایل PDF   حجم فایل 3227Kb) کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد./حریم خصوصی