صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 15 مرداد 1399        آخرين بروزرساني:1398/09/17
نویسنده:مدير سايت
تاریخ انتشار: سه شنبه 19 شهریور 1392

 دستورالعمل تكميل فرم هاي مربوط به موافقتتنامه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 93

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 224Kb)

 اعتبارات هزينه اي سال 93

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 124Kb)

 فرم هاي اعتبارات هزينه اي و منابع مالي سال 93

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 164Kb)

 موافقت نامه اعتبارات تملك داراريي هاي سرمايه اي 93

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 340Kb)

 دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 152Kb)

 دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دو مرحله اي

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 228Kb)

 دستور العمل رسيدگي به شكايات مناقصات

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 272Kb)

 دستورالعمل استفاده از تسهیلات موضوع ماده 62 قانون محاسبات 

(فرمت فایل ZIP        حجم فایل 128Kb)

 دستورالعمل اجرایی بند 86 ماده واحد قانون بودجه سال 90

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 284Kb)

 دستورالعمل تکمیل فرم های مربوط به موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 292Kb)

 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهي مشاوران سال90

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 5.06Mb)

 دستورالعمل اجرايي ماده 57 قانون خدمات كشوري

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 7.17Mb)

 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي كاركنان دولت 

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 2.05Mb)

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 1

(فرمت فایل ZIP        حجم فایل 4.64Mb)

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 2

(فرمت فایل ZIP        حجم فایل 3.25Mb)

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 3

(فرمت فایل ZIP        حجم فایل 3.78Mb)

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 4

(فرمت فایل ZIP        حجم فایل 2.58Mb)

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 5

(فرمت فایل ZIP        حجم فایل 3.50Mb)

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 6

(فرمت فایل ZIP        حجم فایل 4.98Mb)

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 7

(فرمت فایل ZIP        حجم فایل 4.69Mb)

 دستورالعمل هاي موضوع ارزيابي عملکرد استاني 8

(فرمت فایل ZIP        حجم فایل 736Kb)

 دستور العمل کنترل کيفيت در سامانه هاي تصفيه آب

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 1.14Mb)

 دستورالعمل نحوه مشارکت ،همکاري و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 472Kb)

 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران جامع

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 40Kb)

 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي هادي روستايي

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 32Kb)

 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران جامع

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 40Kb)

 دستورالعمل توزيع هواي فشرده در معادن

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 36Kb)

 دستورالعمل اجرائي كميسيون ماده 32 قانون برنامه چهارم

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 1.10Mb)

 دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت مشاوره در زمينه تدوين ضوابط معيارها و استانداردها

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 264Kb)

 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهي مشاوران ، سال 89

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 5.26Mb)

 دستورالعمل اجراي بند 36 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 89

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 500Kb)

 دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم موافقتنامه هاي سال 89

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 292Kb)

 دستورالعمل اجرايي ايمني در پروژه هاي آب و  فاضلاب

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 1.71Mb)

 دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت اشخاص حقوقي يا حقيقي واجد شرايط مشاوره

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 152Kb)

 دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت مشاوره در زمينه تدوين ضوابط و معيارها و استانداردها

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 264Kb)

 دستورالعمل نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات

(فرمت فایل PDF        حجم فایل 112Kb)

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد./حریم خصوصی