صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : چهار شنبه 15 مرداد 1399        آخرين بروزرساني:1398/09/17
نویسنده:مدیر سیستم
تاریخ انتشار: شنبه 10 فروردین 1398
 

بستر ارائه خدمت

شناسه خدمت                    عنوان خدمت

 
           

 

 

 
 
 ۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰         واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
 
        ۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰    واگذاری انشعاب آب            
      ۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱    واگذاری انشعاب فاضلاب
 
 

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰         خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰    تغییر کاربری انشعاب   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱    پاسخ به استعلام   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲    تغییر مشخصات   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳    تغییر واحد مسکونی    
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴    تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب    
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵    تغییر قطرانشعاب   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶    تفکیک کنتور   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷    تغییر مکان وسایل اندازه گیری   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸    آزمایش کنتور   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹    تعویض کنتور  
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰    نصب سیفون اضافی   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱    قطع موقت و وصل انشعاب    
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲    جمع آوری یا ادغام انشعاب    
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳    صورتحساب میاندوره    
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴    بررسی صورتحساب  
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵    اعلام کارکرد کنتور   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶    مشاهده سوابق ( المثنی و ... )   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۷    امکان پرداخت صورتحساب    
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۸    پاسپیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات   
       ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹    فروش آب تانکری    

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد./حریم خصوصی